Photos of Family Holidays in Uzbekistan: Uzbekistan tour for Chinese tourists