Photos of The shrinking Aral Sea tour :: Travel to Uzbekistan